Sälja

Jag funderar på att sälja

  Ditt namn (obligatorisk)

  Adress

  Postnummer

  Stad

  Telefonnummer (obligatorisk)

  E-post

  Eventuellt meddelande till oss

  Typ av boende
  VillaFritidshusBostadsrättRad-/KedjehusTomtGårdÖvrig bostad.

  När du ska sälja

  En fastighetsaffär kan se enkel ut, och är det också i många fall, men erfarenheten visar att alltför många gånger innehåller den ”enkla” affären delar som lekmän varken kan bedöma eller hantera. Konsekvenserna av detta blir nästan alltid ekonomiska – till säljarens eller köparens nackdel. Den ”enkla” affären leder inte alltid till bästa möjliga pris.

  Alla framgångsrika människor utnyttjar experter när de gör stora affärer. Låt därför inte Ditt livs affär bli en dålig affär. När du anlitar Gardefalk & Co så får du kunskap, resurser och kontakter vilket leder till att du får ut högsta möjliga marknadspris för ditt objekt. Vi kan också med vår långa erfarenhet bedöma hur försäljningen skall genomföras med hänsyn till rådande marknadssituation. Hos oss är du i trygga händer, för vi älskar hus!

  Vad ingår i köpet?

  När man köper en fastighet skall fastighets- och byggnadstillbehör följa med fastigheten. Fastighetstillbehör är t. ex. byggnad, ledning, stängsel m. m. som är anbragt i eller ovan jord för stadigvarande bruk.

  Byggnadstillbehör är fast inredning och annat som byggnaden blivit försedd med om det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden eller av denna t. ex. badkar, spis, kylskåp. Om inget annat avtalats mellan säljaren och köparen ingår fastighets- och byggnadstillbehör i köpet.

  Praktiska tips inför flytten

  • Teckna en hem – eller villaförsäkring för din nya bostad. Det finns många försäkringsbolag att välja mellan och det är inte fel att jämföra. Vi hjälper er gärna med en offert från Folksam som vi har ett samarbete med.
  • Gör en flyttanmälan hos Adressändring, www.adressandring.se eller 020-97 98 99. Glöm inte meddela vänner och bekanta din nya adress.
  • Skaffa flyttkartonger.
  • Kontakta din teleoperatör för flytt av telefonabonnemang.
  • Kontakta din Internetleverantör för flytt av Internetabonnemang.
  • Kontakta leverantörer av el, gas, vatten och avlopp, fjärrvärme samt sophämtning.

  Mäklarens roll

  En mäklare skall enligt fastighetsmäklarlagen tillgodose både köparens och säljarens intressen. Även om mäklaren normalt anlitas av säljaren skall han/hon även tillgodose köparens intressen. Mäklaren är en opartisk mellanhand.

  Vi gör alltid allt vi kan för att båda parter ska bli nöjda!

  Vem ansvarar för fel?

  Som säljare har du upplysningsplikt vilket innebär att du ska upplysa om de fel och brister som du känner till. Genom att upplysa om dessa kan du inte senare bli ersättningsskyldig för dem. Om du däremot avsiktligt inte berättar om de fel du känner till eller borde känna till kan du bli skadeståndsskyldig.

  Säljaren kan endast bli ersättningsskyldig för sådana fel eller brister som köparen inte kunnat upptäcka. Det gäller även om säljaren inte själv kände till felet, så kallat dolt fel. Ett dolt fel är fel som vare sig säljare eller köpare kände till och som köparen vid en noggrann undersökning av fastigheten inte kunnat upptäcka och inte heller borde ha kunnat räkna med p. g. a. fastighetens ålder, pris eller skick. Vi kan erbjuda en ansvarsförsäkring mot dolda fel i 10 år. En trygghet som kan tecknas mot en rimlig kostnad.