Köpa

Jag är intresserad av att köpa

  Välj områden
  Dina önskemål prioriteras i den ordning du väljer.

  Område 1:

  Område 2:

  Område 3:

  Välj boendeform:

  Antal rum: -

  Boarea (kvm): -

  Pris ej över: -

  Specifika önskemål:  Namn:

  Din e-postadress:

  Telefon:  Meddelande:

  När du ska köpa

  Att köpa en bostad är inget man gör varje dag och att hitta sin drömbostad kan ta tid. Genom att söka på Internet och titta i dagstidningar får man utbud och prisbild i olika områden. Du kan också välja att bevaka den typ av bostad du söker via vår bevakningstjänst. Det innebär att du får information om nyinkomna bostäder som passar dina önskemål skickat direkt till dig per e-post. Medan du söker kan det vara en klok strategi att titta även på hus/lägenheter som inte omedelbart fångar Ditt intresse. Det händer att verkligheten överträffar fantasin…!

  Hur mycket behöver jag låna?

  Genom oss eller direkt hos din bank kan du få hjälp med att beräkna hur mycket du kan betala för en ny bostad. Utifrån den kalkylen kan du söka lånelöfte från banken, så att du vet att du kan få lån till den bostad som du slutligen bestämmer dig för. Eftersom lånelöftet ibland kan dra ut på tiden är det bra att ta kontakt med banken i ett tidigt skede.

  På vår hemsida kan du göra en snabbkalkyl för att få riktmärke för vad du kan tänkas ha råd med.

  Tänk på att för dig som köper en fastighet tillkommer ytterligare kostnader såsom lagfart, pantbrev och fastighetsskatt efter köpet. Har du frågor som rör finansieringen så hjälper vi dig gärna att besvara dessa!

  Budgivning

  Om flera personer är intresserade av samma bostad så blir det oftast budgivning på bostaden. En budgivning kan vara mycket medryckande. Det är därför viktigt att du vet din övre ekonomiska gräns, redan innan du ger dig in i en budgivning. Detta för att undvika att du lämnar ett bud som är högre än vad du klarar av eller att du går miste om ditt drömhus för att du inte trodde att du hade råd.

  Det vanligaste är öppen budgivningen där mäklaren tar in buden och håller intressenterna och säljaren uppdaterade via telefon. Spekulanterna har möjlighet att bjuda över varandra och mäklaren redovisar buden till säljaren. Det är sedan säljaren och inte mäklaren som avgör vem som blir köpare. Högsta budet behöver alltså inte leda till affär, även om så oftast är fallet. Det är viktigt att efter en avslutad budgivning omgående skriva köpekontrakt. Det är först när kontraktet är undertecknat av båda parter som man har ett bindande avtal.

  Mäklarens roll vid köp

  En mäklare skall enligt fastighetsmäklarlagen tillgodose både köparens och säljarens intressen. Även om mäklaren normalt anlitas av säljaren skall han/hon även tillgodose köparens intressen. Mäklaren är en opartisk mellanhand.

  Vi gör alltid allt vi kan för att båda parter ska bli nöjda!

  Att tänka på vid visningen

  Försök att få en känsla för läget och bostaden. Det är viktigt att se bostadens möjligheter, detaljer som fel färg på väggarna kan med enkla medel åtgärdas. När man flyttar in vill man ju oftast sätta sin egna prägel på bostaden.

  På visningen tillhandahålls en beskrivning över bostaden. Det är viktigt att du som köpare tar del av denna information. Funderar du på något så finns mäklaren till hands för att besvara dina frågor.

  Undersökningsplikter vid köp

  Undersökningsplikt vid köp av fastighet
  Mäklaren upplyser om de fel och brister som säljaren har upplyst om och eventuella egna iakttagelser. Du som köpare av en fastighet har en lagstadgad undersökningsplikt. Om du själv inte har de kunskaper som krävs bör du anlita en fackman som genomför besiktningen åt dig. Vi kan hjälpa dig med att ta kontakt med en professionell besiktningsman. Du kan inte i efterhand ställa krav på säljaren för fel som du skulle ha kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning.

  Säljaren kan endast bli ersättningsskyldig för sådana fel eller brister som köparen inte kunnat upptäcka. Det gäller även om säljaren inte själv kände till felet, så kallat dolt fel. Ett dolt fel är fel som vare sig säljare eller köpare kände till och som köparen vid en noggrann undersökning av fastigheten inte kunnat upptäcka och inte heller borde ha kunnat räkna med p. g. a. fastighetens ålder, pris eller skick.

  Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
  När du köper en bostadsrätt blir du som ägare medlem i en ekonomisk förening och delansvarig för föreningens tillgångar och skulder. Det är viktigt att du som köpare undersöker lägenhetens skick då den säljs i befintligt skick.

  Undersök även föreningens ekonomi och framtida planer genom att kontakta någon i BRF:s styrelse för att få korrekt information. Efter ett påskrivet köpekontrakt kan man ej ställa några krav på säljaren för fel i bostadsrätten.